UGL – Sveriges mest populära ledarskapsutbildning!

Det unika med UGL är att du får delta i en resa där alla är intresserade av att utveckla sig själv och få självinsikt. Alla är okända för varandra när kursen börjar. Detta gör att du får se hur en grupp bildas, utvecklas och verkar för att nå uppsatta mål. I motsats till hur det är i din ordinarie grupp där det tillkommer och lämnar gruppmedlemmar så delar en UGL en serie händelser som utvecklar relationerna. Ofta händer det i en UGL kurs lika mycket som det gör i en vanlig arbetsgrupp på ett helt år!

Välkommen till Procus!

Hos oss hittar du ledarutveckling, teamutveckling och organisationsutveckling som får människor att växa. I mer än 20 år har vi erbjudit utbildningar och kurser med fokus på gruppers utveckling och framgångsrikt personligt ledarskap. Vi får förtroendet att verka i alla slags organisationer och företag. Stora som små!

STARKA TEAM OCH LEDNINGSGRUPPER

Att kanalisera den inneboende kraften hos varje individ i gruppen är en av de viktigaste uppgifterna för dig som ledare.

Vi hjälper till att på ett strukturerat sätt kartlägga dina och dina kollegers styrkor samt hur ni kan använda dem att uppnå era gemensamma mål.

Helt enkelt skapa ett starkt team!

Några som utbildat sig hos oss
Vad säger våra kunder om oss?

Vi har så långt haft 25 av våra chefer på UGL hos Procus, och ytterligare 6 beställningar har gjorts inför 2017. Procus är enkla att förhålla sig till – lätta att nå, flexibla i fall det behövs, och svarar snabbt.

Gislaveds kommun

Gudbrand Brun Bækken, HR-konsult

Olof har förmågan att sitta bredvid och observera och sedan gå in och sätta fingret på precis vad som behöver göras. Han är klarsynt och klok och kan kommunicera på ett enkelt och rakt sätt så att alla förstår.

Länsförsäkringar

Lena Kvant, Chef Kundcenter

Vårt gemensamma omdöme från samtliga ledare i vår verksamhet är absolut positivt, våra ledare har på något sätt alltid en tacksamhetens tanke till framförallt Olof för vägledningen i vardagen.

Retlog AB

Lars Borup, VD

En självklar samarbetspartner för oss pga det bidrag de har till vårt ledarskap. Våra anställda är nöjda med kurserna och ger mycket ofta högt betyg vid utvärderingarna. Det är kurser de minns.

PreZero Recycling AB

Sabine Wiklund, HR samordnare
Vill du också bli en bättre ledare?
Vi har flera kurser varje år, boka din UGL redan idag!
Boka UGL

Procus UGL genomförs på olika gemytliga och naturnära hotell och pensionat runt om i Sverige. Vi strävar efter att sprida ut våra kurser geografiskt, för att deltagarna ska ha begränsad väg att transportera sig till respektive kurs. Dock ligger alltid ställena så bra till att man kan lämna bostaden samma dag som kursen börjar.

Fokus för våra utbildningar och UGL i synnerhet är att kursplatsen håller bra standard, särskilt vad gäller boende och mat. Men det är också viktigt att den är ändamålsenlig för respektive utbildning. Ibland kan avskildhet och lugn prioriteras före närhet till flygplatser eller flott boende. Ofta är vi HELT ensamma på kursplatsen. Krögarna har också mycket stor flexibilitet som gör att vi fullt ut kan fokusera på en utvecklande och målinriktad kurs eller konferens.

Det unika med UGL är att du får delta i en resa där alla är intresserade av att utveckla sig själv och få självinsikt. Alla är okända för varandra när kursen börjar. Detta gör att du får se hur en grupp bildas, utvecklas och verkar för att nå uppsatta mål. I motsats till hur det är i din ordinarie grupp där det tillkommer och lämnar gruppmedlemmar så delar en UGL en serie händelser som utvecklar relationerna. Ofta händer det på en kurs lika mycket som det gör i en vanlig arbetsgrupp på ett helt år!

Alla som är motiverade kan gå en UGL-utbildning!

Man måste inte inneha en viss chefsposition eller ha si eller så lång erfarenhet av att vara chef. ALLA i en arbetsgrupp har nytta av att gå UGL som personlig utveckling och ledarskapsutbildning. UGL står för Utveckling av Grupp och Ledare. Alltså är det gruppen som är i fokus. Men självklart är kursens huvudtema ledarskap och är inriktad på tekniker att utveckla en arbetsgrupp och uppnå hög gemensam effektivitet.