Coachning

En grundläggande inställning i alla våra uppdrag, kurser och program är det coachande förhållningssättet.

För oss innebär det att vi inte går in och tar över ansvaret för din eller din grupps utveckling. Det spelar ingen roll om det är konkret coachning av en VD, jobbcoachning eller om det är en långsiktig utvecklingsinsats i en ledningsgrupp. Om vi blir centralfigurer så blir det för bekvämt för dig.

Vi hjälper dig genom coachning att gilla dig själv bättre – ger dig en ökad självkänsla och också ökat självförtroende!

Du har själv ansvaret för din utveckling och har uppgiften att göra dina val. Det är också du som får ta konsekvenserna för hur utfallet blir. Vi hjälper dig med fackkunskap på aktuellt område. Med förmågan att ge rätt uppgift i rätt tid. Att driva på när det behövs och att lyssna när det behövs. Ibland behöver du en konkret övning eller uppgift och ibland är dina tankar viktigast. Att du gör en förändring i ditt sätt att tänka och att vara inte att GÖRA.