Coachning

En grundläggande inställning i alla våra uppdrag, kurser och program är det coachande förhållningssättet.

För oss innebär det att vi inte går in och tar över ansvaret för dig eller din grupps utveckling. Det spelar ingen roll om det är konkret coachning av en VD, en enskild chef eller medarbetare. Eller om det handlar om en långsiktig utvecklingsinsats i organisationen. Vi lyfter den vi coacher till en högre medvetandenivå så att man gör aktiva och tydliga val. Det stärker både individen och organisationen!

Vi hjälper dig genom coachning att gilla dig själv bättre – ger dig en ökad självkänsla och också ökat självförtroende!

Du har själv ansvaret för din utveckling och har uppgiften att göra dina val. Det är också du som får ta konsekvenserna för hur utfallet blir. Vi hjälper dig med fackkunskap på aktuellt område. Med förmågan att ge rätt uppgift i rätt tid. Att driva på när det behövs och att lyssna när det behövs. Ibland behöver du en konkret övning eller uppgift och ibland är dina tankar viktigast. Att du gör en förändring i ditt sätt att tänka och att vara inte att GÖRA.