Ledningsgrupp

Att sitta i en ledningsgrupp kan vara väldigt spännande. Det är där det händer! Man sitter i maktens centrum. Men det kan också vara väldigt frustrerande, eller hur? Olika chefer sitter och ”pinkar revir”, håller inne med information och försöker spela ut andra till sin egen fördel.

Ledningsgrupper sätter prägel på hela organisationen! Det är här grundläggande värderingar för organisationen, etableras. Om det finns otydlighet, stridigheter och konflikter i ledningsgruppen så sprider det sig ut i organisationen. Här är det viktigt att fatta rätt beslut och forma den kommunikation som ska ut i organisationen.

Vi hjälper just din ledningsgrupp att bli tydlig och att ha en effektiv beslutsprocess.

Hur vi jobbar för bättre ledningsgrupper:
 • Vad karakteriserar en effektiv ledningsgrupp?
 • Motivation av medarbetare
 • Kommunikation
 • Värderingar
 • Beslutsfattningsmodeller
 • Våra personligheter och styrkor
 • Våra roller inom ledningsgruppen
 • Förväntningar på ledningsgruppen
 • Konflikthantering
 • Ledarskap i praktiken

Vi hjälper er också att skapa en struktur som är vettig inom just er organisation. Det ni bör tänka på är;

 • Mötesstrukturer
 • Ledningsgruppens sammansättning
 • Informella beslutsvägar
 • Makt och befogenheter
 • Arbetsrätt och medarbetarskap

 

Vi skräddarsyr alltså just din ledningsgrupps utvecklingsarbete. Det handlar ofta om en serie träffar på en till två dagar vardera. Ni bör avsätta cirka ett år för ett sådant här program. Det tar tid att förändra beteenden och invanda mönster!

Kontakta oss för ett möte med hela ledningsgruppen, så lovar vi att bjuda på en upplevelse redan vid första besöket!