IL – Indirekt Ledarskap

Indirekt Ledarskap (IL)

Utbildningen i Indirekt Ledarskap har fokus på hur du som indirekt ledare påverkar organisationen och hur du når ut med visioner, mål, strategier och beslut på ett sätt som skapar engagemang, drivkraft och ansvarstagande hos mellanchefer och medarbetare. 

Som indirekt ledare behöver du ha både den direkta och mer individutvecklande chef- och ledarkomptensen (Utvecklande Ledarskap) och den mer strategiska och verksamhetsutvecklande chef- och ledarkompetensen (Indirekt Ledarskap).
Konceptet bygger på gedigen forskning och ger tillgång till konkreta och användbara verktyg.

Ledarskapet innebär olika utmaningar och svårigheter beroende på var i organisationen det utövas. 

Det indirekta ledarskapet skiljer sig på flera sätt från det direkta ledarskapet, förutom det rent fysiska avståndet till medarbetarna, handlar det även om att kunna hantera olika parallella tidsskalor, det vill säga att i ena stunden fatta snabba beslut här och nu och i nästa tänka strategiskt och fatta långsiktiga beslut. 
Att vara indirekt ledare ställer också större krav på förmågan till abstrakt modelltänkande och förmågan att kunna hantera ”korstrycket” dvs direktiv uppifrån och krav nedifrån.

Modellen visar HUR man som indirekt ledare påverkar organisationen och når ut med budskap genom Handlingsinriktad påverkan och Imageinriktad påverkan

  • Handlingsinriktad påverkan sker genom interaktion med underställda chefer och medarbetare.
  • Imageinriktad påverkan sker genom chef och ledning som FÖREBILD. 

De fyra huvudområdena för utbildningen Indirekt Ledarskap (IL)

  • Utbildningen i Indirekt Ledarskap (IL) – 2 + 2 kursdagar
  • 180-graders feedback, ILL och djupintervjuer
  • Strategisk  och personlig utvecklingsplan
  • Individuell coachingsamtal ca 2 månader efter genomförd kurs

Utbildningens ram och omfattning

Utbildningen i Indirekt Ledarskap ger deltagarna möjlighet att med hjälp av modellen Indirekt Ledarskap analysera, reflektera och bli medveten om det indirekta ledarskapets påverkan på medarbetare och organisation i syfte är att utveckla det indirekta ledarskapet och därigenom nå högre måluppfyllelse i organisationen. De två första dagarna har vi fokus på modellen och hur man når ut med sitt budskap.

Inför fördjupningsdagen

Inför fördjupningsdagen genomför du som deltagare;

  1. Intervjuer med minst två av sina underställda chefer.
  2. En självskattning utifrån ett bedömningsformulär med 16 frågor och en skattning från 6-10 medarbetare på liknande 16 frågor (två nivåer längre ned/ut organisationen)

På fördjupningsdagen får deltagarna en sammanställning (ILL) av enkätsvaren. Med den som underlag utarbetas en utvecklingsplan, såväl individuellt som strategiskt för verksamheten/ledningsgruppen.

Teoridelen på fördjupningsdagen handlar om Destruktivt ledarskap och dess påverkan i en organisation kopplat till det Indirekta Ledarskapet.

Kurstider för Procus öppna IL våren 2024

2024-04-16 – 17 + 2024-06-12 – 13, Vann SPA hotell och konferens utanför Brastad – internat

Kurstider för Procus öppna IL hösten 2024

2024-10-07 – 08 + 2024-12-02 – 03, Vann SPA hotell och konferens utanför Brastad – internat

Kursavgift för Procus IL, 2 plus 2 dagar

Kurspriset är 22 500 kronor per deltagare.

(Priserna är exklusive moms)

I priserna ovan ingår allt kursmaterial, ledarkartläggning, kursmaterial samt återkopplingssamtal.

Konferenspaket och logi tillkommer, innehållande fyra dagars konferens, två loginätter och två middagar. Pris på Vann SPA hotell är 6 450 kronor per deltagare.

Vi bokar och administrerar allt fullt ut. Du som kursdeltagare behöver bara komma till kursen på morgonen till kursstarten så är allt ordnat för dig. Har du lång resväg kan du också komma kvällen innan.

Verksamhetsinterna IL

Vi genomför också IL i flera olika organisationer. Vi lämnar gärna en skräddarsydd offert för för just din grupp och organisation. Dock följer vi strikt det av Försvarshögskolan fastställda konceptet. I en IL-grupp kan det vara mellan sex och tolv deltagare. Kontakta oss gärna på info@procus.se för mer information!

Ledarstilsmodellen