Knowing self

Målet för kursen

Målet för en kurs med Knowing self är att under trevliga och utvecklande former öka självinsikten och självkänslan baserat på öppenhet. Vi ger konkreta verktyg med gruppdynamiken som grund. Detta kommer att ge er ökad personlig effektivitet i grupp- och ledarsituationer.

Innehåll i Knowing self

  • Mina målbilder – personligt målfokus
  • Element B – Personligt ledarskap
  • Självinsikt & Självförtroende
  • Johari fönster – vad ligger bakom min fasad och vad är blint för mig
  • Värderingsgrund för mig och mitt ledarskap
  • SDI – Hur använder jag mina styrkor?
  • 360-graders profil och utvärdering

Allmänna tips och råd

Du behöver inte förbereda dig inför kursen mer än att reflektera över vilka förväntningar du har på kursen. Det krävs också att du är “här & nu” för att kursen ska ge dig fullt utbyte. Vi jobbar processrelaterat så fasta tider för raster mm. kan vi tyvärr inte ge i förväg. Det är därför smart att meddela kolleger, familj och kunder att du oftast inte är anträffbar under kurstiden. Alla kursdeltagare övernattar även på kursplatsen för att ge ett optimalt utbyte.

Mer info

Kontakta mig gärna på 070 523 17 30 eller på olof@procus.se så berättar jag mer m denna kurs som på enbart tre dagar lyfter ditt ledarskap och ger dig konkreta verktyg. Just n har vi inte planera öppna kurser utan sätter samman dem efter behov.

Välkommen att höra av dig!

Bästa hälsningar Olof