Kursanmälan – Procus / Harmoni i Livet – Kurser i ledarskapsutveckling runt om i hela Sverige

Procus kurser genomförs på olika gemytliga, naturnära hotell och pensionat runt om i Sverige. Vi strävar efter att sprida ut våra kurser geografiskt, för att deltagarna ska ha kortast möjliga väg att transportera sig till respektive kurs. Dock ligger alltid ställena så bra till att man kan lämna bostaden samma dag som kursen börjar.

Fokus för våra kurser i synnerhet är att kursplatsen håller bra standard, särskilt vad gäller boende och mat. Men det är också viktigt att den är ändamålsenlig för respektive utbildning. Ibland kan avskildhet och lugn prioriteras före närhet till flygplatser eller flott boende. Krögarna har också mycket stor flexibilitet som gör att vi fullt ut kan fokusera på en utvecklande och målinriktad kurs eller konferens.

Tack för ditt intresse för våra kurser!

Anmälan och bekräftelse:

Er anmälan till våra kurser bör, om möjligt, vara oss tillhanda senast fyra veckor före kursstart.

Vi översänder en bekräftelse till deltagaren inom två dagar efter att denna anmälan kommit in. Ett mer omfattande välkomstbrev med information om kursen, kursplatsen, tider och övriga praktiska frågor sänds ut ca två veckor före kursstart.

Orderbekräftelse sänds dessutom vid kursanmälan till angiven kontaktperson.

Har du frågor så ring oss gärna på 070-523 17 30!

Fyll i formuläret nedan för att anmäla dig till någon av våra kurser.

Notera att vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för litet deltagarantal!

Våra betalnings- och avbokningsregler:

Avgifterna ska vara oss tillhanda senast två veckor före kursstart. Faktura med betalningsvillkor 30 dagar netto, skickas i förhållande till dessa betalningsvillkor.

Vid återbud två veckor eller tidigare före kursstart, debiteras 75 % av avgiften. Vid återbud senare än två veckor före kursstart, debiteras hela avgiften.