Påbyggnad efter UGL – PUGL

En tydlig vidareutveckling efter din UGL!

Denna kurs riktar sig främst till dig som gått UGL – Utveckling av Grupp och Ledare och vill bygga på med ännu mer självinsikt och självkännedom. Men den kan också ge dig som har annan gruppdynamisk utbildning de verktyg du söker för din personliga utveckling.

Kursen är på tre dagar sammanhängande i internatform där alla deltagare övernattar på kursplatsen. Den leds av särskilt utvalda och certifierade UGL-handledare med specialistkompetens inom gruppdynamik och personlig utveckling.

Du kommer under dessa tre dagar att genom gruppdynamiska övningar och självskattningsverktyg få utmana dig själv för att söka olika svar på hur du, med dina styrkor, kan bli mest effektiv i samspelet i en grupp och som ledare.

Några punkter ur innehållet:

  • Mina målbilder – personligt målfokus
  • Element B – Behov och handling kopplat till min och gruppens mognad
  • Personligt ledarskap
  • Självinsikt & Självförtroende
  • Konflikthantering och effektiva grupper
  • Känslor, rädslor och fantasier – Våga vara dig själv!
  • Värderingsgrund för mig och mitt ledarskap
  • SDI – Strength Deployment Inventory – Hur använder jag mina styrkor?

Kurstillfällen för Procus PUGL 2022:

Vecka 20, 17-19 maj, Lydinge Resort

Vecka 40, 4-6 oktober, Lydinge Resort

Vecka 46, 15-17 november, Lydinge Resort

Kurserna är tisdag 08.30 till torsdag 16.30. Vi kommer även att jobba kvällstid.

Kursavgift för tre dagar Påbyggnad efter UGL

Det totala kurspriset är 13 400 kronor per deltagare.

(Priset är exklusive moms)

Allt kursmaterial ingår samt måltider och boende på kursplatsen. Vi bokar och administrerar allt fullt ut. Du som kursdeltagare behöver bara komma till kursen så tar vi hand om och utvecklar dig.