Team

Organisationsutveckling genom utveckling av ditt team

Den grå vardagen gör sig ofta påmind, eller hur? Då är det viktigt att ha bra arbetskamrater i ditt team. Det är dessa personer som du ska uppnå resultatet med. Men också dem som du fikar med, delar glädjeämnen och problem med och som du känner en gemenskap med. Men ibland så är det väl så att du upplever att det finns för mycket grus i maskineriet. Att relationerna inte är sådana som du hade förväntat dig. Detta är helt normalt! Då kommer vår organisationsutveckling och teambuilding perfekt till hands!

Vi kan hjälpa dig och din arbetsgrupp att få roligare och därmed göra jobbet ännu bättre. Det handlar oftast inte om direkt konflikthantering utan mer om att kunna se varandra och respektera att andra inte tänker som du och att ni är olika. Och egentligen är det ju så att det är olikheterna som är styrkan. Men det lätt att säga när allt är lugnt. Men visst kan du reta dig på honom som alltid är så snabb att bestämma sig för vad som är rätt eller fel. Eller henne som alltid ska dra upp känslor och hur hon känner sig. Eller den som alltid vill ha allting så perfekt. Blir aldrig klar för man kan inte vara riktigt nöjd.

Vi har instrument för att visa på att detta är personliga styrkor som är jätte bra att ha, men som också kan skapa konflikter och motsättningar. De är verktyg för konflikthantering på jobbet.

Några punkter vi brukar ha med i en grupputvecklande aktivitet är:
 • Dina mål och Gruppens mål
 • Gruppens samarbete, praktik och teori
 • Vad vet du om dina arbetskamrater – egentligen?
 • Hur ska vi använda våra personliga styrkor för att nå det gemensamma målet?
 • Öppenhetens betydelse för klimatet i en grupp
 • Positiv och utvecklande feedback
 • Förbättringspunkter för gruppens arbete
 • Förändringar och ett tufft klimat
 • Konflikthantering utbildning i vardagen
 • Kommunikation för ökad effektivitet
 • Konkret handlingsplan för gruppens fortsatta teamkänsla

En sådan här aktivitet brukar vara två dagar sammanhängande på en konferensanläggning där vi kan vara ifred och ha en avslappnad, trygg och utvecklande atmosfär. Vi använder kvällen till trevlig gemenskap och en god bit mat, kanske något gott att dricka också?!

Vi lyssnar alltid av gruppens behov och anpassar dagarna till rådande omständigheter och önskemål. Ring oss gärna på 070 523 17 30 så berättar vi mer!