The Human Element

The Human Element® (THE) är den modell för både personlig och organisatorisk utveckling som psykologen Ph.D Will Schutz krönte sin livslånga forskning med, efter att först ha formulerat FIRO-teorin om gruppers utveckling.
Will Schutz forskning omfattar både individ & grupp och framför allt hur våra mellanmänskliga relationer påverkar både människors och organisationers välmåga och framgång.

Idag bekräftas Schutz forskning och programmets nytta på både individ- och organisatorisk nivå genom ny neuroforskning.

Att välja The Human Element® är att välja utveckling

The Human Element är ett väl genomarbetat, beprövat och effektivt program för såväl personlig som organisatorisk utveckling. Det tar sig an människors verkliga påverkan på organisationers effektivitet, lönsamhet och välmående genom att stärka ledare och medarbetare inifrån.

Med hjälp av korta teoriavsnitt, självskattningsinstrument, feedback, samtal, övningar och tid för egen reflektion läggs pusslet till en fungerande och begriplig helhet. En beprövad metodik som leder till kunskap, förståelse och insikt.

De fem dagarna bjuder rikliga möjligheter att prova nya verktyg och nya förhållningssätt som leder till ett mer tydligt ledarskap (både att leda sig själv och leda andra), bättre relationer och effektivare samarbete. Och inte minst ett hållbart och stimulerande arbetsliv.

Det här uppnår du!
  • Ökad självkännedom, insikt om dina styrkor och din egen potential.
  • Ökad kommunikationsförmåga och konfliktkompetens.
  • Möjlighet att undersöka hur dina tankar, känslor och beteenden stödjer eller undergräver dina relationer och samarbeten.
  • Få en djupare förståelse för hur människors självinsikt påverkar effektivitet, samarbete och produktivitet.
Kurster & platser under 2022 för Procus THE

Vi har i nuläget inte information att lägga ut här. Men kontakta oss gärna på 070 523 17 30 för mer information om våra kurser i år.

Kursavgift för en THE på en vecka

Det totala kurspriset är 29 800 kronor per deltagare.

(Priset är exklusive moms)

Då ingår allt kursmaterial och måltider och boende på kursplatsen, vilket vi bokar och administrerar fullt ut. Du som kursdeltagare behöver bara komma till kursen på måndag förmiddag och så är allt ordnat för dig. Har du lång resväg kan du också komma på söndag kväll.

The Human Element