UGL – Utveckling av Grupp och Ledare

UGL – Sveriges mest populära ledarskapsutbildning!

Det unika med UGL är att du får delta i en resa där alla är intresserade av att utveckla sig själv och få självinsikt. Alla är okända för varandra när kursen börjar. Detta gör att du får se hur en grupp bildas, utvecklas och verkar för att nå uppsatta mål. I motsats till hur det är i din ordinarie grupp där det tillkommer och lämnar gruppmedlemmar så delar en UGL en serie händelser som utvecklar relationerna. Ofta händer det i en UGL-kurs lika mycket som det gör i en vanlig arbetsgrupp på ett helt år!

Kurstider & platser under 2021 för Procus UGL

KURSTIDER & PLATSER UNDER 2022 FÖR PROCUS UGL

Alla som är motiverade kan gå en UGL-utbildning!

Man måste inte inneha en viss chefsposition eller ha si eller så lång erfarenhet av att vara chef. ALLA i en arbetsgrupp har nytta av att gå UGL som personlig utveckling och ledarskapsutbildning. UGL står för Utveckling av Grupp och Ledare. Alltså är det gruppen som är i fokus. Men självklart är kursens huvudtema ledarskap och är inriktad på tekniker att utveckla en arbetsgrupp och uppnå hög gemensam effektivitet.

Och på tal om effektivitet så är ett grundtema att fokusera på processen mellan individerna, dvs. HUR man samspelar. Inte det vi är så vana vid i vårt dagliga arbete VAD vi åstadkommer. VAD är det som är mätbart; tidsåtgång, resurser, budget, produktionstakt, mm. Medan HUR präglas av känslan i att samspela med andra. Känner jag mig överkörd? Är alla med på beslutet? Är jag nöjd med min egen insats?

Målet med UGL är:
  • Personlig utveckling och självförtroende
  • Förstå hur en grupp utvecklas
  • Självinsikt och självkänsla
  • Kunna kommunicera direkt och klart
  • Förstå att det behövs olika typer av ledarskap
  • Förstå att olikheter påverkar grupprocessen
  • Kunna ta och ge utvecklande feedback
  • Förstå hur olika lärandesituationer utvecklas enskilt och i grupp
  • Förstå hur konflikter uppstår och kunna bearbeta dem
  • Få erfarenhet av gruppdynamiska situationer och förståelse för min roll i dessa

UGL leds av två handledare och genomförs måndag till fredag, sammanhängande (även kvällar). Kursen bygger på upplevelsebaserad inlärning där olika övningar och processgenomgångar varvas med korta teoripass.

En Covid-19 säkrad UGL
Vi följer självlat utvecklingen mycket noga. Vi håller koll på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och följer dem fullt ut!

På kursplatserna kommer i huvudsak vår konferens på max tolv deltagare att finnas under veckorna. Vi har lokaler separerade från andra sällskap hela veckan och med egna toaletter. Äter lunch gör vi i restaurang men vi sitter för oss själva. I övrigt är det enbart några få sällskap i mindre storlek som finns samtidigt på våra konferensanläggningar.

Vi överväger att införa ritinen att kräva ett negativt covid-19-test av varje deltagare och handledare. Självklart förutsätter vi att alla som kommer till kursen känner sig helt friska och inte har några som helst symptom på Corona. Vi kommer också inleda med en avstämning av farhågorna kring detta och ge direktiv för kursveckan.

Så slutsatsen är att vi genomför våra kurser helt enligt plan och ser fram emot givande och utvecklande UGL-veckor tillsammans!

Om du är orolig för något avseende smittspridningen så bara hör av dig via telefon 070 523 17 30

Kursavgift för en UGL på en vecka

Det totala kurspriset är 26 800 kronor per deltagare.

(Priset är exklusive moms)

Då ingår allt kursmaterial och måltider och boende på kursplatsen. Vilket vi bokar och administrerar fullt ut. Du som kursdeltagare behöver bara komma till kursen på måndag förmiddag och så är allt ordnat för dig. Har du lång resväg kan du också komma på söndag kväll. Normalt startar våra kurser klockan 10.30 med fika och samling. Vi brukar sluta på fredagen efter lunch. Det innebär att du som reser en bit kommer hem inom normal arbetstid.

Notera att vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning av kursplatserna i UGL samt även att vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser vid för litet deltagarantal.