UL – Utvecklande Ledarskap

Vill du öka effekten i din organisation genom ett framgångsrikt, tydligt och utvecklande ledarskap? Önskar du att dina medarbetare utvecklas, känner ökad motivation och tar ett ökat ansvar för resultat?

Utvecklande Ledarskap (UL) är framtaget, kvalitetssäkrat och vidareutvecklas av Ledarskapscentrum på Försvarshögskolan. UL leder till verklig förändring och vinner framgångar inom såväl det privata näringslivet och offentlig sektor och har funnits på den svenska marknaden sedan 2004.

UL vilar på en vetenskaplig bas som har sin grund i världens mest forskningsbaserade ledarteori. Kursen ger bättre resultat på både individuell utveckling och organisatoriskt resultat. UL är ett direkt ledarskap och handlar om att utveckla de ledarbeteenden man idag vet skapar mest engagemang och drivkraft hos människor. Få andra (och sig själv) att kunna, våga och vilja göra mer och där drivkraften kommer inifrån individen själv.

Målgrupp

Utbildningen vänder till den som ser sig själv i en ledande roll, t ex chef, ledare, HR, personalchef, projektledare, processledare, konsult med flera.

Effekter

Utbildningen ger dig en ökad medvetenhet om hur du leder effektivt. Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som ett föredöme. Ledaren inspirerar och motiverar för att skapa delaktighet samt visar personlig omtanke som både handlar om att ge stöd och konfrontera i ett gott uppsåt.

 • Ett effektivare och resultatskapande ledarskap
 • Ökad medvetenhet om dina styrkor och dina utvecklingsområden
 • Ökad självinsikt och förståelse för din utvecklingspotential
 • Kunskap om hur du ger och tar emot konstruktiv feedback
 • Ökad självkännedom och ökad självkänsla som ledare
 • En handlingsplan som säkerställer din utveckling som ledare
 • Medarbetare som ökar sin potential och tar ett större ansvar

Fyra huvudområden för utbildningen Utvecklande Ledarskap (UL)

 • Utbildningen i Utvecklande Ledarskap – UL, 3 + 1 kursdagar
 • 360-graders ledarskapsbedömning, ULL – Utvecklande Ledarskap Ledarbeteenden
 • Personlig utvecklingsplan
 • Individuellt återkopplingssamtal mellan dag 3 och 4

Utbildningens ram och omfattning

Kursen kan genomföras både i externat (alltså kurs dagtid) och internatform. Under utbildningen varvas teori med reflektion, gruppdiskussioner och olika övningar. Du kommer att få uppleva många olika metoder för att skapa engagemang och närvaro.

En grund för utbildningen är den 360-graders skattning (ULL), av dina beteenden, som görs innan kursen både av av dig och personer i din omgivning . Du väljer själv bedömare som gör sin skattning av dig. Det är lämpligt att det är mellan sex och tio stycken. Det är bra om din chef gör bedömningen och också några medarbetare. Men det kan också vara personer som du interagerar med på andra sätt. Den görs cirka tre till fyra veckor innan första kursdagen.  

Kurstider för Procus öppna UL våren 2024

2024-03-20 – 2024-03-22 + 2024-04-26, Hotell Mektagonen i Göteborg

2024-05-20 – 2024-05-22 + 2024-08-23, Hotell Mektagonen i Göteborg

Kurstider för Procus öppna UL hösten 2024

2024-09-25 – 2024-09-27 och 2024-11-15, Hotell Mektagonen i Göteborg

2024-12-04 – 2024-12-06 och 2025-01-23, Hotell Mektagonen i Göteborg

Kursavgift för Procus UL, 3 plus 1 dagar

Kurspriset är 22 500 kronor per deltagare.

Konferenskostnad 4 250 kronor tillkommer. Kostnad för eventuellt logi tillkommer med cirka 1 200 kronor per natt. Vi hjälper dig gärna att boka detta.

(Priserna är exklusive moms)

I priserna ovan ingår allt kursmaterial och måltider. Vi bokar och administrerar allt fullt ut. Du som kursdeltagare behöver bara komma till kursen på tisdag morgon och så är allt ordnat för dig. Har du lång resväg kan du också komma kvällen innan.

 

Ledarskapsmodellen